Wireless Charger Set  ชุดแท่นชาร์จไร้สาย พร้อมการ์ดรับสัญญาณ
   T100
ชุด Wireless Charger แท่นชาร์จไร้สาย รุ่น T100 มาพร้อมการ์ดสำหรับ Samsung
Promo 1,290.-
Promo 1,290.-

สำหรับ

S5
Promo 1,290.-

สำหรับ

Note 2
Promo 1,290.-

สำหรับ

Note 3
Promo 1,290.-
Promo 1,290.-

สำหรับ

Note Edge
Promo 1,290.-

สำหรับ
รุ่นอื่นๆ

Promo 1,290.-
ชุด Wireless Charger แท่นชาร์จไร้สาย รุ่น T100 มาพร้อมการ์ดสำหรับ iPhone
Promo 1,290.-
                                                                                                                     
  MC02A
ชุด Wireless Charger แท่นชาร์จไร้สาย รุ่น MC02A มาพร้อมการ์ดสำหรับ Samsung
Promo 790.-
สำหรับ
S4
Promo 790.-

สำหรับ
S5

Promo 790.-

สำหรับ
Note 2

Promo 790.-

สำหรับ
Note 3

Promo 790.-

สำหรับ
Note 4
Promo 790.-

สำหรับ
รุ่นอื่นๆ

Promo 790.-
                   
ชุด Wireless Charger แท่นชาร์จไร้สาย รุ่น T100 มาพร้อมการ์ดสำหรับ iPhone
                                                                                                          
_________________________________________________________________________________________________________


Wireless Charging Power Bank Set  ชุดแบตสำรองชาร์จไร้สาย พร้อมการ์ดรับสัญญาณ
  TX5600 10,000 mAh
ชุด Wireless Charging Power Bank แบตสำรองชาร์จไร้สาย รุ่น TX5600 มาพร้อมการ์ดสำหรับ Samsung
Promo 1,590.-
หมดชั่วคราว
Promo 1,590.-
หมดชั่วคราว

สำหรับ
S5

Promo 1,590.-
หมดชั่วคราว

สำหรับ
Note2

Promo 1,590.-
หมดชั่วคราว

สำหรับ
Note3

Promo 1,590.-
หมดชั่วคราว

สำหรับ
Note4
Promo 1,590.-
หมดชั่วคราว

สำหรับ
รุ่นอื่นๆ

Promo 1,590.-
หมดชั่วคราว
      
ชุด Wireless Charging Power Bank แบตสำรองชาร์จไร้สาย รุ่น TX5600 มาพร้อมการ์ดสำหรับ iPhone
5/5S/5C และ 6
Promo 1,590.-
หมดชั่วคราว
Promo 1,590.-
หมดชั่วคราว
                                                                                                          
 
_________________________________________________________________________________________________________