การชำระเงิน

 แจ้งการชำระเงิน

รหัสคำสั่งซื้อ
ชื่อ -นามสกุล
อีเมล์
เบอร์ติดต่อ
ธนาคารที่ชำระเงิน
ธนาคารกสิกรไทย 116-8-23566-2 บจก. เศรษฐโชคสิริ
จำนวนเงิน   บาท
วันที่โอน
เวลาที่โอน : นาฬิกา
หมายเหตุ